Freundeskreis Kalisz Pomorski-Kaltenkirchen

Brookring 9
24568 Kaltenkirchen

Renate Amthor
04191/6292